45.760 mensen gingen jou al voor!

Teken de petitie

Petitie voor strafbaarstelling van prostituee-bezoek in Nederland. Teken voor gelijkwaardigheid en vrijheid. Teken voor een nieuw beleid.
GEHAALD! Je kunt nog steeds tekenen. Kijk ook op exxpose.nl voor meer informatie.

40.000 doelstelling
Wat als het je zus was?
1

Ik teken voor gelijkwaardigheid

Prostitutie ontneemt de gelijkwaardigheid van de mens, zoals omschreven in Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens.

De waardigheid van het lichaam wordt ontnomen doordat het verkocht en gekocht wordt; de mens wordt gezien als handelswaar.

Seks verbindt je zowel lichamelijk als emotioneel.
2

Ik teken voor vrijheid

Prostitutie ontneemt de vrijheid van de mens (een schending van artikel 3 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens), doordat er misbruik wordt gemaakt van mensen in een kwetsbare positie.

Onderzoek laat zien dat veel prostituees al op jonge leeftijd te maken hebben gehad met (seksueel) geweld (Kramer & Berg, 2003). Daarnaast is de meerderheid van de prostituees afkomstig uit een zwak economisch milieu en/of deel van een etnische minderheid (UNECE, 2004). De genoemde factoren zorgen voor een beperkte keuzevrijheid en vergroten de kans om in risicovolle situaties, zoals in de prostitutie, terecht te komen.

Internationaal onderzoek zien dat een meerderheid van de prostituees ook tijdens het werk te maken heeft met allerlei vormen van geweld (Farley et al., 2008). Een groot deel van de prostituees lijdt dan ook aan een posttraumatische stressstoornis. Bij een deel van de prostituees in Nederland is de vrijheid in zo’n mate beperkt dat er sprake is van slavernij (een schending van Artikel 4 van de Rechten van de Mens); ze zijn slachtoffer van mensenhandel (CoMesha, 2013; Rijksoverheid, 2013).

Slaven, heksen, hoeren - Dat was toch van de middeleeuwen?
3

Ik teken voor een nieuw beleid

De legalisering van prostitutie in Nederland heeft niet geleid tot minder misstanden in de branche (Daalder, 2007).

Uit onderzoek is gebleken dat legalisering van prostitutie de kans op een toename van mensenhandel vergroot (Cho, Dreher & Neumayer, 2013; Jakobsson & Kotsadam, 2013).

Het is tijd voor een nieuw beleid. Door het kopen van een seksuele dienst strafbaar te stellen, is het mogelijk om krachtig op te treden tegen mensenhandel en tegelijkertijd de kwetsbare groepen te beschermen. Bovendien zal deze maatregel vrijheid en gelijkwaardigheid stimuleren. Ik ben onbetaalbaar. Seks is onbetaalbaar.

"Het is hoog tijd dat we in Nederland onze ogen openen voor de keiharde realiteit achter prostitutie. Geweldig dat de jonge vrouwen van Exxpose zich daar sterk voor maken."

Renate van der Zee, journaliste en schrijfster

"Liefde en seks horen bij elkaar. Prostitutie heeft alles met seks te maken, maar niets met liefde. Het zou geweldig zijn als dit Burgerinitiatief de Tweede Kamer dwingt om hierover na te denken!"

Gert-jan Segers, Tweede Kamer lid ChristenUnie

"Ik ben werkzaam bij de politie in de randstad en heb veel te maken met prostituees. Mijn indruk is dat het overgrote deel van de vrouwen gedwongen haar werk doet en wordt uitgebuit. Deze opvatting deel ik met veel van mijn collega's."

Anonieme politie agent

Ik ben onbetaalbaar

Petitie voor strafbaarstelling van prostituee-bezoek in Nederland. Teken voor gelijkwaardigheid en vrijheid. Teken voor een nieuw beleid.

Teken de petitie